Modul 5: Publisering på nett – Prosjektbasert vurdering

Modul 5: Publisering på nett – Prosjektbasert vurdering

 • Kjernekonsept

  Studentene skal undersøke utfordringene og løsningene digitale medier byr på i samfunnet vårt og vurdere påvirkningen digitale medier har på individet og samfunnet. Dette vil være en gruppe, prosjektbasert vurdering for å utforske temaene og emnene dekket i de foregående modulene og vil støtte vurderingselementet i det korte kurset.

 • Nøkkellæring for studenter  Studentene skal kunne identifisere og kritisere digitale mediers rolle i samfunnet vårt og innvirkningen på den enkelte.

 • Læringsutbytte

  DML Short Course: Strand 4: Publiserer selv.  4.5 publisere et element på nettet som presenterer deres synspunkter på et emne eller emne som er relevant for deres liv

  4.6 demonstrere en passende metode for å sitere og referere til nettbasert materiale nøyaktig  4.7 dokumentere planleggings- og forskningshistorien til det publiserte arbeidet

 • Linker på tvers av læreplaner

  SPHE År 2 Påvirkninger og beslutninger

  – ha videreutviklet sin beslutningsevne og være klar over behovet for refleksjon under beslutningsprosessen.  SPHE år 3 kommunikasjonsferdigheter:

  – har videreutviklet sine kommunikasjonsevner

  vi kan ikke sette opp mobil hotspot windows 10

  – setter pris på at kritikk kan være til hjelp

 • Metoder

  Forespørselsbasert læring, diskusjon, idédugnad, etablering av nøkkelord og nøkkelbudskap; aktiv læring; gruppearbeid, prosjektbasert læring

 • Prosjektbasert vurdering

  Hver av oppgavene viser engasjement med læringsutbytte på tvers av alle fire tråder. Studentene skal jobbe i grupper på tre og velge en av de fire oppgavene de skal utføre. Hver av oppgavene er basert på emner og temaer dekket gjennom de fire foregående modulene. De gir studentene en viss frihet til å forfølge temaer som er av interesse/relevans for deres liv innenfor hvert av områdene.Det er tenkt at studentene skal gi bevis på læringen sin på en rekke måter, inkludert digitale medier, lydopptak, video, presentasjoner og skriftlige stykker. Det anbefales at elevarbeid registreres og fanges opp gjennom hele programmet ved hjelp av digitale mapper gjennom skolens VLE eller via Google eller Office 365. Dette arbeidet vil være nyttig for elevene når de skal gjennomføre den prosjektbaserte vurderingen.

  Mange av undervisnings- og læringsaktivitetene som er skissert i denne ressursen støtter formative og summative vurderingsoppgaver, med muligheter for egen- og kollegaevaluering, samt muligheter for lærere til å gi individuelle tilbakemeldinger til elever.

 • Inkluderende vurdering

  Som nevnt i Digital Media Literacy Short Course Spesifikasjon nedenfor (s. 16), skal det tilrettelegges for elever med spesialpedagogiske behov inkluderende vurderingspraksis innebærer at tilrettelegging f.eks. Støtten gitt av en assistent med spesielle behov eller støtten fra hjelpeteknologier må gis for elever med behov for tilpasset opplæring/spesialundervisning som kan trenge det avhengig av deres behov for å delta fullt ut og oppnå resultater i vurderinger.

  Overnatting som gir alle studenter tilgang til pensum og vurdering er basert på spesifikke behov. For eksempel kan en student som ikke kan skrive fysisk bruke gratis dikteringsprogramvare for å fullføre pågående vurderinger og den klasseromsbaserte vurderingen. På samme måte kan en student som ikke kan snakke signere/tegne/skrive/skrive/lage bilder og undertekster for å presentere og formidle ideer. En elev med en spesifikk lærevanske kan ha nytte av å få læringsoppgaver og aktiviteter presentert på en annen måte. Utførlige retningslinjer for inkludering i etterskole er tilgjengelig her og retningslinjer for lærere for elever med generell lærevansker er tilgjengelig her.

 • Viktig merknad for klasseromsbasert vurdering

  Selv om Connected-ressursen dekker et bredt spekter av læringsutbytte fra hver del av Junior Cycle Digital Media Literacy-kortkurset, dekker den ikke alle. Vurderingsoppgavene skissert i denne modulen er ment som en vurdering av temaene og temaene som dekkes i denne ressursen. Det er imidlertid mulig at vurderingsoppgavene som er skissert her kan egne seg til å fullføre klasseromsbaserte vurderingsoppgaver. Vær oppmerksom på at som en del av den klasseromsbaserte vurderingen, bør studentene inkludere en bevissthet om hvordan de kan forbli trygge på nettet, hvordan de kan reagere på potensielt skadelige situasjoner, fordelene og risikoene ved sosiale nettverk, og hvordan de kan være en respektfull og ansvarlig nettborger. .

  Macbook-skjermen min slår seg ikke på

  Hvis du har tenkt å bruke disse vurderingsoppgavene til den klasseromsbaserte vurderingen av kortkurset Digital Media Literacy, anbefales det at du konsulterer følgende:

  Junior Cycle Digital Media Literacy kortkurs Retningslinjer for klasseromsbasert vurdering

  www.curriculumonline.ie/getmedia/16df81a9-1fe0-43ec-a6b150660f9c612e/DML_AssessmentGuidelines_Feb2017.pdf

  Kortkurs Digital Media Literacy Spesifikasjon for Junior Cycle

  www.curriculumonline.ie/getmedia/71b6b946-971b-40038bfa-028932cc4daa/NCCA-JC-Short-Course-DML.pdf

  Som Junior Cycle Digital Media Literacy kortkurs Retningslinjer for klasseromsbasert vurdering skisserer:
  Sluttprosjektet er et betydelig stykke arbeid presentert/publisert i et passende digitalt format. Studenten (eller gruppen av studenter) vil identifisere et emne som er av interesse for dem. Dette emnet kan komme fra en av de fire trådene eller fra noe som studentene har en personlig tilknytning til. Temaet kan også oppstå fra interesser av tverrfaglig karakter, f.eks. fra CSPE, SPHE og Coding. Etter fullføring kan prosjektet presenteres eller publiseres som en nettside, en blogg, en podcast, en muntlig presentasjon med støttetekst/bilder, en wiki, en skoleressurs eller en annen passende digital modus.

  Det anbefales at denne vurderingen gjennomføres over omtrent seks til åtte timers undervisningstid mot slutten av kurset. De tidlige stadiene av forberedelsen kan omfatte å undersøke og etablere det spesielle interesseområdet, identifisere målene og målene for prosjektet og metoden for presentasjon eller publisering som skal brukes. Det kan gjøre det nødvendig å besøke eller intervjue eksperter fra og utenfor skolen, og kan innebære tilgang til innhold i forskjellige formater for å sikre dybde av forståelse. Der disse og andre kilder brukes, vil det være nødvendig å demonstrere hensiktsmessige og nøyaktige referanseprotokoller. Studentene kan få muligheten til å presentere elementer av prosjektet sitt for et passende publikum og passende format når arbeidet er fullført.

  Som en del av den klasseromsbaserte vurderingen bør elevene inkludere refleksjoner og kommentarer om deres opplevelse av å engasjere seg i og kommunisere gjennom nettaktivitet. For eksempel kan denne refleksjonen omfatte bevissthet om hvordan du kan forbli trygg på nettet, hvordan du reagerer på potensielt skadelige situasjoner, fordelene og risikoene ved sosiale nettverk, hvordan du kan være en respektfull og ansvarlig nettborger og måter du kan bli en aktiv borger på. på nett.

  Eleven kan stille seg selv spørsmål som:

  — Hvilken personlig informasjon var en nettside/sosiale medier på jakt etter?

  — Hva var personverninnstillingene for en bestemt chatteside/-nettside?

  — Hvor enkelt var det å navigere på nettsiden?

  produktene vi fant i kontoen din, kan ikke brukes til å aktivere

  — Hvilken grad av partiskhet presenterte nettstedet?

  — Hvordan kan jeg bekrefte informasjonen jeg har tilgang til på et hvilket som helst nettsted?

  — Hva er lovene i Irland om publisering av innhold på nettet, og hvordan er disse lovene sammenlignet med andre land?

  — Hvordan rapporterer jeg mobbing eller trusler på nettet?

  — Var innholdet jeg lette etter lett tilgjengelig?

  Selv om disse refleksjonene kan utvikles i løpet av kursets varighet, bør de inkorporeres i sluttprosjektet og utgjøre en del av den endelige presentasjonen/publiseringen i det formatet som anses som best egnet og hensiktsmessig for å fange essensen.

  For å vurdere oppgavene anbefaler vi lærere å bruke vurderingsrubrikken i retningslinjene. 12-13:

  Bestemme prestasjonsnivået

Redaksjonens


Service Pack 1 for Windows 7 og dets funksjoner

Hjelpesenter


Service Pack 1 for Windows 7 og dets funksjoner

Forbedre systemets virtualisering ved hjelp av servicepakker. Dette er oppdateringer og funksjoner for programvare og operativsystem. Lær mer om service pack 1 her.

Les Mer
Fast: Windows kunne ikke koble til System Event Notification Service på Windows 7

Hjelpesenter


Fast: Windows kunne ikke koble til System Event Notification Service på Windows 7

Windows kunne ikke koble til System Event Notification Service kan være forårsaket av feil innstillinger System Event Notification Service. Slik løser du det.

Les Mer