Modul 1 – My Online Wellbeing

Modul 1 – My Online Wellbeing

 • Kjernekonsept

  Denne modulen tar sikte på å se på mulighetene og potensielle utfordringene unge mennesker opplever på nettet. Studentene vil utforske måter å administrere din online velvære og bygge digital motstandskraft. Studentene vil også diskutere respektfull nettkommunikasjon og vil vurdere passende svar på upassende, støtende eller sensitivt materiale som deles på nettet.
 • Nøkkellæring for studenter

  Studentene vil kunne utforske fordelene og den potensielle effekten av digitale teknologier på unge menneskers velvære. De vil reflektere over sine digitale vaner og lære å håndtere rollen til digitale medier og sosiale medier spesielt, i livene deres gjennom rollespillscenarier som omhandler relasjoner og nettbasert velvære.
 • Læringsutbytte

  Kortkurs i digital mediekunnskap:

  skjermens lysstyrke vil ikke justere vinduer 10

  Strand 1: Min digitale verden.  1.5 Diskuter deres personlige sikkerhetsproblemer når de bruker digitale teknologier, kommunikasjonsverktøy og internett  Del 4: Publishing Myself.

  4.1 Skisser mulighetene og risikoene ved unge menneskers bruk av sosiale nettverk

 • Tverrfaglige lenker

  SPHE År 1 Kommunikasjonsferdigheter  hvordan justerer jeg tekst i ord

  SPHE År 1 Kommunikasjonsferdigheter

  • Vær mer bevisst på behovet for å være følsom overfor andres meninger
  • Kjenne til og forstå ulike typer kommunikasjon
  • Vær oppmerksom på hensiktsmessigheten av ulike typer kommunikasjon

  SPHE År 3 Personlig sikkerhet

  • Ha en større bevissthet om sikkerhetsfremmende atferd
  • Ha kunnskap om hjelpeinstanser og hvordan du kan kontakte dem

 • Ressurser som trengs   Fire tegn:
   • Helt enig | Enig | Uenig | Sterkt uenig
   Arbeidsark:1,1, 1,2A, 1,3, 1,3A, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7 Webwise Connected video.Tilgjengelig å se her: www.webwise.ie/connected Digital resilienspresentasjontilgjengelig på: www.webwise.ie/connected Arbeidsark for refleksjontilgjengelig i Appendix 3 (s.93)

 • Innbygging av digital teknologi

  Skoler med tilgang til digitale enheter (f.eks. nettbrett, bærbare datamaskiner, telefoner) kan fange elevenes svar på relevante diskusjonsaktiviteter ved å bruke en rekke nettbaserte verktøy (f.eks. skolens VLE, ​​Mentimeter, Flipgrid, osv.). Det vil også lønne seg å be elevene ta et skjermbilde av relevante oppgaver utført og lagre dette i sin egen digitale mappe (mappe) i skolens VLE som en oversikt over arbeidet gjennom hele kurset. Tankekartleggingsverktøy kan brukes til å fange opp og organisere svar. Kreative og grafiske designverktøy kan inkorporeres for å lage infografikk og visuelle svar på aktiviteter.
 • Metoder

  Diskusjon, rollespill, refleksjon/anvendelse, vandredebatt, videoanalyse, gruppearbeid
 • Differensiere denne modulen

  Differensierte arbeidsark ('a'-versjoner) er gitt for å hjelpe elever som kan ha langsom prosessering eller hukommelsesvansker med å finne ut hovedpunktene. Elever med spesialundervisning kan ha problemer med å lese høyt, unngå å legge press på enkeltelever til å lese høyt. Tekst til tale-verktøy kan brukes til aktiviteter og arbeidsark. Noen tenåringer med spesialundervisning kan mangle sosial dømmekraft og finne det vanskelig å forstå rett fra galt eller begrepet digitalt stress og atferd som forårsaker det. Dette er spesielt relevant ettersom disse studentene trenger å utvikle bevisstheten og ferdighetene for å håndtere deres online velvære. NCSE gir opplæring i sosiale historier:

  windows kan ikke sette opp en hjemmegruppe på denne datamaskinen 10

  www.sess.ie/social-stories-28

  Lærere kan finne NCCA SPHE-retningslinjene for elever med milde lærevansker også nyttige for modul 1:

  www.ncca.ie/en/resources/pp_spee_cspe

 • Lærermerknad

  Det anbefales å lese retningslinjene for beste praksis før du engasjerer deg i modullevering. Før du leder noen av aktivitetene som inngår i denne ressursen, er det viktig at du har etablert klare spilleregler (vedlegg 1) med klassen og at elevene ser på klassen Digital Mediekunnskap som et åpent og omsorgsfullt miljø. Ta deg tid til å skissere støtten som er tilgjengelig for elevene (både i og utenfor skolen), dersom de skulle bli berørt av noen av problemene som diskuteres i klassen og trenger å snakke med noen.
 • Ekstra leksjoner

  Aktivitet en kan utvides til ytterligere leksjoner ved å bruke The Webwise #UP2US Anti-Mobbing-settet.

  Tilgjengelig på www.webwise.ie/up2us-2

Last ned regneark og ressurser

Last ned regneark 1.1 Last ned regneark 1.2A Last ned regneark 1.3 Last ned regneark 1.4 Last ned regneark 1.5 Last ned regneark 1.6 Last ned regneark 1.7 Digital resilienspresentasjon

Redaksjonens


Slik løser du Photoshop-feil: Riper er full

Hjelpesenter


Slik løser du Photoshop-feil: Riper er full

I denne artikkelen vil du lære hvorfor Photoshop vil fortelle deg at Scratch-diskene er fulle, hva det betyr og hvordan du løser problemet i noen få enkle trinn.

Les Mer
Hvordan lage dine egne tilpassede maler i PowerPoint

Hjelpesenter


Hvordan lage dine egne tilpassede maler i PowerPoint

Visste du at du kan lage dine egne, tilpassede PowerPoint-maler? Lær hvordan du lager din vant PowerPoint-mal i denne artikkelen.

Les Mer